Cennik

Zajęcia regularne w grupach

Do uczestnictwa w zajęciach regularnych w grupach upoważnia wykupienie karnetu, który należy każdorazowo okazać przed rozpoczęciem zajęć.

Mata+Arc Indywidualne
Karnet 4 wejścia 225 zł 640 zł
Karnet 8 wejść 400 zł
6 Tygodni z Pilatesem 350 zł

Karnety na Pilates Mata, Pilates Arc, Reformer, Reformer + Arc, ważne są przez okres 4 tygodni, licząc od dnia zakupu karnetu.

Karnety na zajęcia indywidualne (4 oraz 8 wejść,) ważne są przez okres 6-ciu i odpowiednio 10 tygodni, w zależności od ilości wejść.

Zniżki na zakup karnetów:

    • 10% dla rodzin i emerytów na zajęcia na reformerach

Zajęcia dla początkujących (6 Tygodni z Pilatesem)

Zapisy na zajęcia

Zapisów dokonuje się:

mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: studio@pilatesdlazdrowia.pl

lub telefonicznie: 607 615 061

Odpłatność

Odpłatność za karnety należy uiszczać najpóźniej w ostatnim dniu ważności poprzedniego na kolejną wybraną ilość wejść, z góry, przelewem na konto bankowe lub gotówką, w ostatnim dniu ważności poprzedniego karnetu.

Odpłatności za zajęcia indywidualne dokonuje się na konto podane powyżej, lub gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem zajęć.

Każdą nieobecność należy zgłosić najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem zajęć. W przeciwnym wypadku zajęcia uznaje się za odbyte.

W celu zagwarantowania sobie miejsca na zajęciach 6 tygodni z Pilatesem lub warsztatach, należy po otrzymaniu mailowego potwierdzenia zgłoszenia, dokonać wpłaty całości kwoty na podane w mailu konto bankowe w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania potwierdzenia zgłoszenia. Niedokonanie wpłaty lub dokonanie jej po tym terminie nie gwarantuje udziału w zajęciach.

Dane do przelewu

Studio Pilatesu Barbara Ziółkowska

ING Bank Śląski nr konta: 85 1050 1357 1000 0091 4174 7049